droog vs china

Nederlands designcollectief Droog pakt de Chinese piraterij aan door nu eens hun basisontwerpen te “hergebruiken”.
Dat levert iets heel moois op….

Wilt u reageren?

Geef een reactie